4XL_38-40 Test V Rex

V Rex - Black
V Rex - White
V Rex - Eggplant
V Rex - Navy/Dove Grey Stripe
V Rex - Navy
V Rex - Pale Pink
V Rex - Forest Green/Bone Stripe